Stockholm Mäster Samuelsgatan 13
Göteborg Läkarhuset
Södra Vägen 27
Malmö Föreningsgatan 26